Structogram

Odkrywca tej metody był prof. Paul D. Maclen– amerykański badacz, który zajmował się badaniami nad podstawowymi ewolucyjnymi/biologicznymi zasadami działania mózgu. MacLean wraz z innymi naukowcami w oparciu o wyniki badań z dziedzin neurologii, biologii molekularnej i genetyki udowodnili, ze ważne cechy osobowe człowieka zaleza od indywidualnej struktury jego mózgu.

Lata badań potwierdziły, że nasz mózg składa się z trzech systemów różniących się wiekiem ze względu na ich historię ewolucyjną oraz funkcje, które spełniają. Niemniej, te trzy zupełnie rozne mozgi wspolpracuja w „trójdzielnej calosci” i komunikują się między sobą. Każdy z nich jednak przestrzega swoich określonych „reguł gry”.​

Nasze zachowania zależne są od tego, którą część mózgu mamy bardziej wykształconą i która w sposób dominujący wpływa na nasze zachowanie. W ogromnym uproszczeniu – w zależności od tego czy nasz mózg sterowany jest głównie przez ośrodek instynktow i uczuc „pien mózgu”, mozg emocji (mozg limbiczny) czy tez mozg racjonalnego działania (kora nowa) możemy wyróżnić u siebie charakterystyczne zachowania i reakcje.

 

Co to takiego Structogram?

3 kolory są odzwierciedleniem trzech wzorów osobowości: kolor zielony symbolizuje sentymentalną i prywatną stronę naszej osobowości, kolor czerwony to impulsywność i emocjonalność, a niebieski to cechy takie jak racjonalność czy opanowanie. Dzięki analizie – lub nawet krótkiej obserwacji wyszkolonego oka – możemy zrozumieć, jak te trzy części działają razem, które są bardziej lub mniej dominujące, oraz które mają drugorzędne znaczenie. Istnieje wiele konfiguracji tych trzech obszarów, dlatego też w Analizie Biostrukturalnej używa się kolorowego, ruchomego wykresu, który przedstawia wyniki indywidualnej analizy – jest to Structogram.

To szwajcarski system treningowy oparty na Analizie Biostrukturanej naszego mózgu. Analiza Biostrukturalna wyróżnia w ludziach dorosłych nie tylko biogenetyczne, nie podlegające zmianom, struktury podstawowe ale także cechy osobowości związane z funkcjonowaniem w określonym środowisku czyli cechy nabyte.

Structogram Training System jednoznacznie określa cechy które możemy zmienić bez problemu oraz te których zmienić nie mozemy – i mówi, jak funkcjonować ulepszając siebie w zgodzie z naszą naturą. Tylko wówczas, gdy nabyte zachowania są w harmonii z indywidualnymi biologicznymi i genetycznymi podstawami struktury naszej osobowości, możemy powiedzieć, że osoba jest „autentyczna”: Jest to głównym celem intensywnego treningu i wyznacznikiem osobistego sukcesu.

Wyjątkową zaletą STRUCTOGRAM® Training System jest jego łatwa obsługa: krotki czas, latwe przyswajanie wynikow i natychmiastowe przelozenie na zastosowanie w praktyce.

 

Analiza Biostrukturalna nie jest testem psychologicznym lub narzędziem oceny w teoretycznym znaczeniu testów psychologicznych. Używając analogii można powiedzieć, że zachodzi ona na poziomie nie podlegającego zmianom systemu operacyjnego „bio- komputera”, którym jest mózg, a nie na poziomie wymiennego Oprogramowania.

Analiza Biostrukturalna odnosi się przede wszystkim do indywidualnego potencjalu danej osoby a zwłaszcza do jego mocnych stron i ograniczen. Genetycznie uwarunkowany potencjał nie ulega zmianom w trakcie życia.

STRUCTOGRAM® jako wynik Analizy Biostrukturanej jest stały i niezależny od wpływów środowiska, a tym samym zmiennych kryteriów testowych. Nie ma on na celu i nie może wyjaśnić wszystkiego, co dotyczy zachowania danej osoby, ale wyróżnia fundamentalne biologiczne, uwarunkowania leżące u podstaw jej zachowań.

Z tej metodyki korzystają znane i cenione marki na całym świecie. Pośród nich można wymienić m.in. takiej brandy jak: Volkswagen, BMW, Mercedes, Coca-Cola, Metlife, Colgate,Pugeot, ING, GlaxoSmithKline, IBM, Nestle ( Maggi) i wiele innych.

 

Structogram tworzy zespół Licencjonowanych Trenerów, dzięki którym wiedza o trzech kolorach mózgu staje się coraz bardziej znana na całym swiecie.

Więcej informacji na temat podstaw naukowych można znaleźć w książce:

Rolf W. Schirm / Juergen Schoemen: Ewolucja Osobowości Podstawy Analizy Biostrukturalnej Wydanie w języku polskim, 164 strony (25f brutto plus koszty wysyłki )